סטודיו תמיר ירושלים
 
 

 
 

אדריכלות פנים לבתי כנסת

 
Synagogue interior architecture - אדריכלות פנים לבתי כנסת
     

ישיבה תיכונית, קמפוס ופנימייה

 

 
 

מושבי הכנסת: בזכות המוניטין המקצועי המיוחד, קיבל סטודיו תמיר את העיצוב של מושבי מליאת כנסת ישראל כחלק מתכנון כולל של חלל האולם.  
 
Knesset Plenum Hall: On the basis of Tamir Studio's unique professional reputation the studio was commissioned to design the chairs of the Plenum Hall at the Israeli Knesset
 
 

 

 
 פרוייקט בניה רחב היקף בייזום רב הקונגרס האמריקאי, כולל ישיבה  וקמפוס באיזור בית שמש : אדריכלות פנים החל משלב אמצע השלד

 

 

ראשית ירושלים"- גבעת שרת:
פרויקט הכולל ישיבה ומרכז סמינרים: תכנון פנים ועיצוב אמנותי של בית המדרש. בתמונה: גרם מדרגות ומעקה.
 
 
Reshit Yerushalayim - Givat Sharet:
The project includes a yeshiva and a seminar center: Interior planning and artistic design of the Beit Midrash. In the photo: Staircase and railing.
 
 

 

 

עמודים ודלת כניסה בבית מדרש

 
 

"שערי נסים"- סנהדריה:
פרויקט הכולל בית כנסת וישיבה: תכנון פנים כולל, ביצוע ההיכל, דלתות, ספריות ומכלול רכיבי עץ אמנותיים, כולל ויטראז'ים וחזית כניסה מאבן ומזכוכית. בתמונה: חזית הכניסה הראשית.
 
 
Shaarei Nissim - Sanhedria:
The project includes a synagogue and a yeshiva: The interior planning includes building the Heichal, doors, libraries and various artistic wood elements, including stained glass windows and a stone and glass front door. In the photo: The front entrance.
 
 לובי הכניסה בישיבת שערי נסים

 

 "שערי ניסים" – לובי מבט מבפנים  
 
Shaarei  Nissim – Lobby, view from interior
 
 

 
מבט דרך חדר המדרגות לעבר מעקה עזרת נשים

 

 
  פרויקט בנייה יוקרתי הכולל ישיבה תיכונית, קמפוס ופנימיה באזור מתתיהו: אדריכלות פנים החל משלב אמצע השלד - המופיע בתמונה - כולל עיצוב וביצוע של ויטראז'ים מונומנטליים, ארון הקודש, מחיצה לעזרת נשים, עבודות עץ וכו' ברמה וקונספט ייחודיים.
 
 
Prestigious building project including Yeshiva High School, campus and dormitories in Matityahu region: Interior design from mid-stage of shell construction – appears in picture – including highly unique design concept and top quality execution of monumental stained-glass panels, Holy Ark, women's gallery partition, wood craftsmanship etc.
 

 


מושבי מליאת הכנסת - עיצוב ותכנון על ידי סטודיו תמיר

 
 

  פרויקט בנייה רחב-היקף בייזום רב הקונגרס האמריקאי, כולל ישיבה וקמפוס באיזור בית שמש:
אדריכלות פנים החל משלב אמצע השלד.
 
 
Large-scale building project commissioned by Rabbi of American Congress, including Yeshiva and campus in Beit Shemesh region:
Interior design from mid-stage of shell construction.
 

 

 
 

ישיבה ומרכז סמינרים בבית מדרש בירושלים

 

 
 
 
 

 

  ארון קודש והתיבה משתלבים במכלול המעטפת הפנימית: רצפה, קיר מזרח והתקרה
 
 
Holy Ark and the Bimah are integrated in the overall interior envelope comprising : the floor, the Eastern (Mizrach) wall, and the ceiling.
 


.

 

 

 

בית כנסת וישיבה שערי נסים

 

   "שערי ניסים" – לובי מבט מבפנים
 
 
Shaarei  Nissim – Lobby, view from interior
 


לובי הכניסה בישיבת מערבא

 

 

 
 

  לובי הכניסה בישיבת מערבא : אדריכלות פנים ועיצוב כולל 
 
 
Maarva – The Lobby
 


 
 
אולם עזרת נשים המשמש בימי חול כחדר לימוד
 
Women's hall (ezrat nashim) which serves as a study hall during weekdays
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* שם - Name:
 
  דוא"ל - Email:
 
* טלפון - Telephone: