סטודיו תמיר ירושלים
 
 

 
 

ויטראז', תאורה ויודאיקה

 
Stained glass windows -  ויטראז'
     
קיר מזרח בבית מדרש מערבא    בית מדרש מערבא - מבט לכיוון קיר מזרח: אדריכלות פנים כולל ביצוע ויטראז'ים שלצדי ארון הקודש ובכיפה, ארון הקודש, מחיצה לעזרת נשים ועוד.
 
 
Maarava Beis Midrash - View of Mizrach wall: Interior design including execution of stained-glass panels at either side of Holy Ark and in dome, Holy Ark, women's gallery partition, etc.
 

 

 

 

 

 

באר שבע - אדריכלות פנים כולל עיצוב וביצוע היכל וויטראז'. בתמונה: ויטראז' היורד מכיפת ביהכנ"ס ומואר באור טבעי (סקיי לייט).  
 
Beer Sheva - Interior architecture including design and execution of stained glasswork. Appears in picture: stained glasswork descends from synagogue's dome illuminated by skylight.
 
 

 

 קטע מוויטראז' מונומנטלי המבטא פסוק תנ"כי בצורה מופשטת

 

 

 

"השקיפה ממעון קדשך" – מגילת עץ פיסולית וויטראז' בחלקו העליון של ארון הקודש  
 
"Look forth from Thy holy habitation" – Sculptural wooden scroll + stained glass in the top part of the Holy Ark
 
 

 
  

 

 


אדריכלות פנים, עיצוב וביצוע של היכל וויטראז'

 
 

  "השקיפה ממעון קדשך" – נברשת מרכזית : תגליפי עץ מהגוני וויטראז' יודאי
 
 
"Look forth from Thy holy habitation" – Central chandelier: Mahogany engravings Judaic stained glass

 

 
נברשת מרכזית עם ויטראז' בבית מדרש "יחווה דעת" בירושלים

 


 
 
 
 
פרט מסדרת חלונות 12 השבטי
 
Detail  from 12 tribe window series
 
 
מנורת נבל ומנורת שופרות ולהבות על רקע מחיצה מגולפת לעזרת נשים
 
Harp lamp and shofar lamp with flames on the background of engraved partition for Women's Hall.
 
 
 
תאורת קיר הקפית משולבת בתאורת התקרה : עץ וויטראז'
 
Peripheral wall lighting integrated with ceiling lights: Wood and stained glass
 
 
 
פינת נטילת ידיים : שיבוץ קרמיקה ארמנית מעוטרת ופסוק חרוט בהתזת עומק מוזהבת
 
Handwashing  corner :  decorative Armenian ceramics inlay with verse engraved using ceramic  gilt-blasting  technology
 
 
 
 
 
"אתה נגלת" - פרט : מנורת שופרות תימניים ולהבות אש
 
"Ata Nigleita" – Detail :  Yemenite shofar lamp with flames
 
 
 
קופת צדקה אמנותית : מהגוני, פליז, כסף – נישאת על גבי 4 קרני ראמים
 
Artistic alms box : Mahogany, brass, silver – carried upon four ram's horns
 
 
 
 
 
 
* שם - Name:
 
  דוא"ל - Email:
 
* טלפון - Telephone: